Badanie postawy ciała

Gabinet Rehabilitacji MediKor wielką wagę przykłada do profilaktyki i leczenia najmłodszych. Stara się tworzyć programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie wielu wadom postawy. Każde dziecko otrzymuje indywidualnie dostosowany program ćwiczeń korekcyjnych, którego realizacja pozwoli na skuteczną korekcję postawy ciała.

Podstawą do podjęcia owocnej współpracy jest przeprowadzenie szczegółowego badania postawy ciała.

Wady postawy stają się obecnie jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed telewizorem lub komputerem. Taki tryb życia prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest wykrycie wszelkich schorzeń wad postawy w wieku dziecięcym. Wady postawy, odpowiednio wcześnie wykryte, można całkowicie wyleczyć, poprzez odpowiednio dobrane formy ćwiczeń.

Zapraszam Państwa z dziećmi na badania postawy ciała

 

W czasie godzinnej konsultacji dokonam analizy postawy ciała dziecka pod kątem wad postawy. Prawidłowa postawa ciała musi być kształtowana już od najmłodszych lat. Leczenie wad postawy najlepiej zacząć jak najwcześniej.

Proces rehabilitacji wad postawy nie ogranicza się jedynie do poprawnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. Bardzo ważne w procesie korygowania postawy ciała jest uświadomienie pacjentowi patologicznych nawyków dnia codziennego i nauka przyjmowania skorygowanej postawy ciała.

Prowadzona rehabilitacja opiera się na świadomym i czynnym udziale pacjenta w wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych. Tylko takie działanie przynosi efekty terapeutyczne. Niczym byłaby, bowiem nawet systematyczna, codzienna praca pacjenta i rehabilitanta, jeśli po jej zakończeniu pacjent będzie poddawany szkodliwym czynnikom, które wadę pogłębiają (zła pozycja siedząca, źle dobrany plecak, przeciążenie kręgosłupa, źle wykonywane ćwiczenia fizyczne, brak utrzymywania postawy skorygowanej).