Korekcja wad postawy

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE!

ZAJĘCIA DOSTOSOWANE INDYWIDUALNIE DO POTRZEB KAŻDEGO PACJENTA

 

REWOLUCYJNE ZASTOSOWANIE METOD KINESIOTAPINGU W KOREKCJI WAD POSTAWY

 

NIE ZWLEKAJ

JUŻ TERAZ ZADBAJ O POSTAWĘ SWOJEGO DZIECKA!!!

 

PRZYJDŹ NA KONSULTACJĘ A WSPÓLNIE OMÓWIMY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

KOREKCJA WAD POSTAWY- OFERTA GABINETU

Korekcja wad postawy jest główną działalnością gabinetu. Należy pamiętać, że korekcja wad postawy jest długotrwałym procesem wymagającym sprawnej i rzetelnej współpracy z Pacjentem. To od zaangażowania ćwiczącego i jego chęci do ćwiczeń zależy skuteczność prowadzonej terapii. Gabinet MediKor gwarantuje indywidualne podejście do każdego Pacjenta. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest zawsze na szczegółową analizę postawy ciała dziecka i omówienie postępowania korekcyjnego. W czasie tego spotkania przekazane są wszelkie niezbędne informacje zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, co pozwoli na sprawną współpracę umożliwiającą osiągnięcie jak najlepszych efektów terapeutycznych. Co oferuje gabinet? Na pewno indywidualne podejście do każdego Pacjenta, dbanie o najmniejszy detal w czasie wykonywanych ćwiczeń tak, aby umożliwić jak najszybszą korekcję wad postawy. Niewątpliwym atutem gabinetu jest prowadzenie zajęć indywidualnych, które przynoszą znacznie lepsze rezultaty niż zajęcia grupowe. W czasie tych ćwiczeń możliwe jest znacznie lepsze i dokładniejsze kontrolowanie ćwiczącego, niż w przypadku zajęć grupowych. Po każdych ćwiczeniach pacjenci otrzymują zestaw ćwiczeń domowych, których realizacja znacznie wspomaga i przyspiesza uzyskanie zadowalającego efektu terapeutycznego.

Dodatkowo gabinet proponuje innowacyjną metodę walki z wadami postawy w postaci zastosowania kinesiotapingu. Połączenie indywidualnie dobranych ćwiczeń z kinesiotapingiem gwarantuje możliwie jak najskuteczniejszą terapię.

WADY POSTAWY- PROBLEM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Wady postawy znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Bagatelizowanie zaburzeń postawy u dzieci w przyszłości może przynieść różnorodne powikłania chorobowe. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci. Główną przyczyną tego stanu rzeczy należy upatrywać w zmianie naszego trybu życia – z aktywnego ruchowo na tzw. sedenteryjny (siedzący). Nasze dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych, a kiedy uwolnią się już od obowiązków najchętniej „odpoczywają” również w pozycji siedzącej – czytają, oglądają TV, grają na komputerze. Sie­dzą­cy tryb życia wpły­wa ne­ga­tyw­nie na roz­wój mło­de­go czło­wie­ka, po­wo­du­je osła­bie­nie siły mię­śni i ob­ni­że­nie ogól­nej spraw­no­ści i wy­dol­no­ści or­ga­ni­zmu. Kon­se­kwen­cją tego jest po­ja­wie­nie się za­bu­rzeń po­sta­wy ciała, które nie­le­czo­ne, z czasem po­głę­bia­ją się i utrwa­la­ją w po­sta­ci po­waż­nych wad po­sta­wy. Bagatelizowanie najmniejszych nawet zaburzeń postawy u dzieci negatywnie wpływa na ich zdrowie i sprawność, a w przyszłości może przynieść bardzo niekorzystne w skutkach powikłania chorobowe. Wady postawy znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Wprawdzie nie powodują zagrożenia życia, ale są przyczyną długotrwałych dolegliwości i znacznego dyskomfortu. Mogą powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów organizmu człowieka.

NAJCZĘSTSZE WADY POSTAWY- PRZYCZYNY POWSTAWANIA WAD POSTAWY

Przyczyny wad postawy są różnorodne o pochodzeniu zarówno środowiskowym, jak i wewnątrzustrojowym. Do tych ostatnich należą predyspozycje wrodzone wyrażające się wiotkością stabilizatorów układu ruchu, zaburzeniami czynności chrząstek wzrostowych, zaburzeniami równowagi mięśniowej. Natomiast najczęstszymi przyczynami zewnętrznymi są nieprawidłowe warunki i tryb życia, np. długotrwałe siedzenie w nieprawidłowej pozycji, noszenie ciężarów po jednej stronie, jednostronne, długotrwałe zajęcia.

Postawę dziecka kształtuje środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Oddziaływanie domu na organizm dziecka przypada na okres, gdy jest ono jeszcze bardzo podatne na wpływy zewnętrzne.

Gabinet MediKor gwarantuje dostosowanie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych do potrzeb każdego pacjenta. Najczęściej występującymi wadami postawy ciała u dzieci są:

1) Boczne skrzywienie kręgosłupa- skolioza

2) Plecy okrągłe

3)Plecy wklęsłe

4) Plecy płaskie

5) Plecy wklęsło- okrągłe

6) Kolana koślawe

7) Kolana szpotawe

8)Płaskostopie

9) Koślawość stóp

WADY POSTAWY- KONSEKWENCJE

Wady postawy nie tylko sprawiają bóle, cierpienia, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną. Wywierają hamujący wpływ na rozwój naturalnych czynności ruchowych stale przydatnych w życiu codziennym, ograniczają szybkość, zręczność, siłę i wytrzymałość. Skrzywienie boczne kręgosłupa ogranicza ruchomość obu barków. Nieprawidłowe ustawienie miednicy ogranicza długość kroku, wadliwe ustawienie kończyn dolnych przeszkadza w odbywaniu dłuższych marszów, wycieczek, nie pozwala uzyskać dobrych wyników w skokach, czy biegach.

Nieleczone wady postawy powodują przykre dolegliwości:

1) Bóle krzyża i pleców w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa

2) Bóle stóp, nóg i stawów biodrowych (zwłaszcza podczas dłuższego stania lub marszu)

3) Pogorszenie funkcjonowania układu oddechowego oraz krążenia

4) Dokuczliwe i długotrwałe bóle głowy;

5) Osłabienie sprawności i wydolności fizycznej

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ