KOMPUTEROWE BADANIE STÓP

Komputerowe badanie stóp pozwala na błyskawiczną ocenę budowy stóp pacjenta. Badanie podoskopem polega na odbiciu lustrzanym obrazu stopy na podświetlonej płycie. Umożliwia ono wstępne rozpoznanie styku stopy z podłożem, jej kształtu podczas obciążenia i prawidłowość ustawienia stawu skokowego oraz kolan. Ocena kształtu stopy daje ogromną ilość podstawowych informacji koniecznych w trakcie diagnozowanie i leczenia. Diagnostyka komputerowa pozwala na dokładną ocenę wysklepienia stopy, pozwalając na wyznaczenie szeregu wskaźników wysklepienia

Komputerowe badanie stóp to badanie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu wsparte technikami tradycyjnymi. Wyniki badania dają jednoznaczną odpowiedz, z jaką wadą stopy mamy do czynienia. Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne.  Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą świadczyć o występowaniu wady postawy

 

WSKAZANIA DO KOMPUTEROWEGO BADANIA STÓP

1. Nieprawidłowości w obrębie stóp i kończyn dolnych (stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, stopy wydrążone, itp.)

2. Zaburzenia wzorca chodu

3. Problemy z utrzymaniem równowagi

4. Ból kończyn dolnych

 

 

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Podoskop komputerowy wykonuje zdjęcie podeszwowej odbitki stopy, a ich obraz badany widzi na ekranie komputera. Badanie jest bardzo dokładne i pozwala postawić diagnozę stwierdzającą wady postawy wynikające ze źle ukształtowanych stóp.

 

 

BADANIE NIE TRWA DŁUGO I NIE JEST STRESUJĄCE NAWET DLA MAŁYCH DZIECI!