Masaż sportowy

Masaż sportowy jest integralnym elementem systemu odnowy biologicznej. Wykorzystywany jest, jako środek pomocniczy w profesjonalnych programach treningowych. Pozwala lepiej przygotować ciało sportowca do wysiłku fizycznego. Zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji.

Masaż sportowy jest zalecany zarówno sportowcom zawodowym jak również powinni korzystać z niego sportowcy – amatorzy, dla osiągnięcia lepszych rezultatów i poprawy samopoczucia.

Podstawowym celem masażu sportowego jest zapobieganie stanom patologicznym w organizmie sportowca powstałych na skutek dużych obciążeń występujących w sporcie, jak również możliwie jak najszybsze przygotowanie do ekstremalnego wysiłku sportowego, osiągniecie maksymalnych wyników sportowych, jak i usuniecie dużego zmęczenia organizmu po wysiłku fizycznym. Na skutek stosowania masażu sportowego dochodzi do usunięcia zakwasów, napięć mięśniowych bądź likwidacji powstałych kontuzji.

Masaż sportowy spełnia trzy podstawowe funkcje:

  • Rozgrzewającą.
  • Regeneracyjną.
  • Leczniczą.

W celu osiągnięcia maksymalnej formy zawodnika i uzyskania najwyższych rezultatów sportowych, należy stosować specjalny harmonogram masażu sportowego. Wyróżniamy:

Masaż podtrzymujący (kondycyjny)

Stosowany jest w okresie przejściowym, tzn. na początku sezonu lub po nim, czyli w czasie przerwy w regularnych zajęciach sportowych. Wtedy, gdy zawodnicy nie trenują lub znacznie zmniejszają obciążenia treningowe. Celem jego jest utrzymanie sprawności fizycznej sportowca na jak najlepszym poziomie.

Masaż powysiłkowy

Wykonuje się go między startami i od razu po zawodach sportowych. Najczęściej stosowany w okresie przygotowawczym i startowym w celu współdziałania z obciążeniami treningowymi. Zadaniem tego masażu jest doprowadzenie w krótkim czasie organizmu sportowca po dużym wysiłku do stanu prawidłowego.

Masaż przedwysiłkowy (przedstartowy)

Masaż startowy sprzyja szybkiemu i głębokiemu rozgrzaniu mięśni i aparatu więzadłowo-stawowego. Dzięki temu więzadła zachowują elastyczność, a mięśnie podwyższają zdolność skurczową, tym samym stają się bardziej odporne na urazy. Celem tego masażu jest uzyskanie przez zawodnika jak najlepszej psychofizycznej gotowości startowej.

Masaż międzywysiłkowy

Wykonuje się go w całym okresie treningowo startowym. Celem masażu jest podnoszenie poziomu zdolności zawodnika do pracy, zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz modyfikację działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego.